Má pro vás někdo jiný pravdu?

Vyhledáváte autority, nebo se řídíte svými vlastními názory? Co je správné pro vaše tělo, pro vaší mysl a pro vás, nemusí být správné pro někoho jiného. Všechno, co já v těchto textech sděluji, považuji pro svůj život za důležité. To ale neznamená, že je to správný recept pro život každého člověka.

Každý z nás jde svou cestou a všichni si musíme najít své vlastní odpovědi. Měli bychom se učit zejména na základě vlastní zkušenosti.

Pokud cítím, že je něco pro mě správné, dělám to, ale pokud někdo něco tvrdí, a mně to nevyhovuje, není žádný důvod tomu nadále věnovat pozornost.

Neexistuje žádná univerzální pravda pro všechny, která by se dala dát do slov. Vše zpochybňujte, ale nic úplně nezavrhujte, protože na všem se dá najít něco málo zajímavého, co si z toho můžete odnést. Stejně jaké si ze špatného filmu nebo knihy můžete odnést jednu nosnou myšlenku.