101 nejlepších afirmací od Louise Hay

Louise Hay - americká spisovatelka a motivátorka, která se proslavila svými knihami o sebezdokonalování a afirmacích.

Její filozofie spočívá v tom, že naše myšlenky a slova mají naprosto zásadní moc ovlivňovat náš život a že pomocí afirmací můžeme změnit své myšlení a tím i své okolnosti. V tomto článku se zaměříme na nejlepší afirmace sebelásky a afirmace pro život podle Louise Hay, které mohou pomoci každému z nás dosáhnout většího sebevědomí, lásky k sobě samým a úspěchu v životě.

 • Život mě miluje!
 • V mém světě je vše v pořádku.
 • Všechno funguje pro mé nejvyšší dobro. Z této situace vzejde jen dobro. Jsem v bezpečí!
 • Je to jen myšlenka a myšlenka může být změněna.
 • Bod síly je vždy v přítomném okamžiku.
 • Každá myšlenka, kterou si myslím, vytváří mou budoucnost.
 • Jsem v procesu pozitivní změny.
 • Je mi příjemné dívat se do zrcadla a říkat: "Miluji tě, opravdu tě miluji."
 • Nahlédnout dovnitř je bezpečné.
 • Odpouštím sám sobě a osvobozuji se.

 

 • Jak říkám životu ano, život říká ano mně.
 • Nyní překračuji strachy a omezení jiných lidí.
 • Jsem Božsky veden a vždy chráněn.
 • Nárokuji si svou moc a překračuji všechna omezení.
 • Věřím procesu života.
 • Vše, co dělám, mě hluboce naplňuje.
 • Všichni jsme rodina a planeta je náš domov.
 • Když odpouštím sobě, je snazší odpouštět druhým.
 • Jsem ochoten pustit.
 • Hluboko ve středu mé bytosti je nekonečná studna lásky.

 

 • Daří se mi všude, kam se vydám.
 • Vítám do svého života zázraky.
 • Cokoli potřebuji vědět, je mi odhaleno přesně v pravý čas.
 • Jsem milován a jsem v míru.
 • Moje šťastné myšlenky pomáhají vytvářet mé zdravé tělo.
 • Život mě podporuje všemi možnými způsoby.
 • Můj den začíná a končí vděčností.
 • S láskou naslouchám zprávám svého těla.
 • Minulost již skončila.
 • Nyní ke mně může přijít jen dobro.

 

 • Jsem krásná a všichni mě mají rádi.
 • Každý, koho dnes potkám, má na srdci moje nejlepší zájmy.
 • Vždy pracuji s úžasnými lidmi a pro ně. Miluji svojí práci.
 • Naplnit svou mysl příjemnými myšlenkami je nejrychlejší cesta ke zdraví.
 • Jsem zdravý, celistvý a kompletní.
 • Ve svém těle jsem doma.
 • Část svého času věnuji pomoci druhým. Je to dobré pro mé zdraví.
 • Kamkoli přijdu, jsem vítán láskou.
 • Wellness je přirozený stav mého těla. Jsem v perfektním zdraví.
 • Jsem bez bolesti a zcela v souladu se životem.

 

 • Jsem velmi vděčný za všechnu lásku v mém životě. Nacházím ji všude.
 • Vím, že staré, negativní vzorce jsou již pryč. S lehkostí jsem je nechal jít.
 • V nekonečnu života, kde jsem, je všechno dokonalé, celistvé a úplné.
 • Věřím své intuici. Jsem ochoten naslouchat tomu tichému, malému hlasu uvnitř.
 • Jsem ochoten požádat o pomoc, když ji potřebuji.
 • Odpouštím si vše, co u sebe vnímám jako nedokonalost.
 • Vážím si toho, kdo jsem.
 • Přitahuji jen zdravé vztahy. Vždy je se mnou dobře zacházeno.
 • Nemusím nikomu nic dokazovat.
 • Pocházím z láskyplného prostoru svého srdce a vím, že láska otevírá všechny dveře.

 

 • Jsem v souladu s přírodou.
 • Vítám nové nápady.
 • Dnes mě žádná osoba, místo ani věc nemůže dráždit ani rozčilovat, protože si vybírám si klid.
 • Jsem v bezpečí v celém světě a Vesmír mě vždy miluje a podporuje.
 • Zažívám lásku, kamkoli jdu.
 • Jsem ochoten se změnit.
 • Piju hodně vody, abych si pročistil tělo i mysl.
 • Rozhodl jsem se vidět jasně očima lásky.
 • Přecházím všechny mosty s radostí a lehkostí.
 • Uvolňuji ze svého života všechna dramata.

 

 • Milovat druhé je snadné, když miluji a přijímám sám sebe.
 • Svůj život balancuji mezi prací, odpočinkem a hrou.
 • Vracím se k základům života: odpuštění, odvaha, vděčnost, láska a humor.
 • Jsem velitel života, teď si beru svou vlastní sílu zpět.
 • Moje tělo oceňuje, jak se o něj starám.
 • Trávím čas s pozitivními, energickými lidmi.
 • Čím jsem uvnitř klidnější, tím více klidu sdílím s ostatními.
 • Dnešek je posvátným darem od Života.
 • Mám odvahu žít své sny.
 • Uvolňuji všechny negativní myšlenky na minulost a všechny obavy z budoucnosti.

 

 • Odpouštím všem ve své minulosti všechny vnímané křivdy. S láskou je vypouštím.
 • O lidech ve svém světě mluvím jen pozitivně. Negativita nemá v mém životě žádnou roli.
 • Všichni jsme věčný duch.
 • Chovám se, jako bych už měl to, co chci – je to skvělý způsob, jak přitáhnout štěstí do svého života.
 • Vychutnávám si jídla, která jsou pro mé tělo nejlepší.
 • Můj život se neustále zlepšuje.
 • Je pro mě bezpečné mluvit za sebe.
 • Žiji v ráji svého vlastního stvoření.
 • Dokonalé zdraví je mým božským právem a nyní si ho nárokuji.
 • Propouštím veškerou kritiku.

 

 • Jsem na neustále se měnící cestě.
 • Jsem vděčný za své zdravé tělo. Miluji život.
 • Láska proudí mým tělem a léčí všechny nemoci.
 • Můj příjem se neustále zvyšuje.
 • Moje léčení již probíhá.
 • Rád se učím něčemu novému.
 • Nyní žiji v neomezené lásce, světle a radosti.
 • Každým dnem se stávám milejší.
 • Nyní je pro mě bezpečné zbavit se všech mých dětských traumat a přejít k lásce.
 • Zasloužím si všechno dobré.

 

 • Neustále objevuji nové způsoby, jak zlepšit své zdraví.
 • Láska je vše, co existuje!
 • Můj život je každým dnem báječnější.
 • Dnes jsem v klidu.
 • Milovat druhé je snadné, když miluji a přijímám sám sebe.
 • Mám perfektní životní prostor.
 • Mám soucit se všemi.
 • Věřím Vesmíru, že mi pomůže vidět dobro ve všem a v každém.
 • Miluji členy své rodiny takové, jací jsou. Nesnažím se nikoho měnit.
 • Je toho dost pro každého a navzájem se žehnáme a prosperujeme.

 

 • Miluji se a chválím se.

K tomuto článku se opakovaně vracejte, abyste měli afirmace stále na očích. U afirmací platí pořekadlo "opakování, matka moudrosti" dvojnásob. Jednou si je přečíst nikomu život nezmění. Je potřeba se na ně soustředit a neustále si je opakovat a ideálně si zároveň vizualizovat výslednou situaci, kdy jsou již naplněny.