Seneca - nejzajímavější myšlenky

"Není pravda, že máme málo času, ale hodně ho ztrácíme. Byl nám dán dost dlouhý život, který by bohatě stačil na vykonání největších činů, kdyby byl celý dobře využit; když se však rozplyne v rozmařilosti a nedbalosti, když není vynaložen na něco dobrého, tu nakonec pod tlakem krajní nutnosti cítíme, že život přešel a my jsme si ani nevšimli, jak ubíhá.

Je tomu tak: nedostáváme krátký život, ale sami si ho zkracujeme, a pokud jde o něj, nejsme chudí, ale marnotratní. Právě tak je v mžiku rozházeno velké, třeba i královské bohatství, když přejde do rukou špatného pána, kdežto když je jmění třeba skrovné odevzdáno moudrému správci, používáním roste, a právě tak je život doširoka otevřen pro toho, kdo s ním dobře hospodaří."

Lucius Annaeus Seneca byl římský filozof, dramatik, básník a politik. Byl jednou z hlavních osobností stoicismu. Na výběr jeho zásadních myšlenek se můžete nyní podívat:


 • Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.
 • Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.
 • Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
 • Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
 • Co je platné přeplout moře a střídat města! Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš být ne jinde, ale jiný!
 • Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.
 • Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.
 • Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
 • Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.
 • Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.
 • Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt.
 • Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.
 • Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
 • Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.
 • Někdy i žít je statečným činem.
 • Pokud člověk neví, do jakého přístavu se plaví, není žádný vítr příznivý.
 • Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
 • Máme se od ostatních lišit nitrem, ne zevnějškem.
 • Nikdo se nerodí moudrým.
 • Učit se pro život, ne pro školu.
 • Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak, jako bychom ho měli nekonečně mnoho.
 • Abys byl milován, miluj!
 • Kárej přítele v soukromí, chval ho veřejně.
 • Umět promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.