Všichni dnes máme 86400 jednotek, jak je využijeme?

Všichni máme 86400 vteřin denně. Nemůžeme čas nikomu sebrat a nikdo nám ho nemůže předat. Nemůžeme čas přeskočit,
urychlit nebo dokonce natáhnout. Je to nejspravedlivější jednotka, protože je neměnná, ale přesto nikdo z nás neví, kolik mu ještě zbývá.

A nikdo tady nezůstane, každý z nás jednou odejde a všechny ty majetky, peníze, auta, domy tady bude muset stejně nechat.

Přestože je čas spravedlivá komodita, tak s ním každý nenakládá stejně. Jsou lidé bohatí a chudí. Jsou lidé, kteří žijí v lásce k druhým a jiní žijí v nenávisti, přestože startovní čára byla u všech stejná. Někdo žije naplno přítomností a jiný žije s křivdami z minulosti nebo s obavami z budoucnosti.

Učme se čas využívat v náš prospěch. Učme se vážit si každé minuty, kdy můžeme zažívat tuhle unikátní zkušenost. Učme se, že jediné, co skutečně existuje, je tento moment a záleží na nás, jak ho využijeme. Radujme se z maličkostí a buďme přítomni a vědomi.