5 pravd, které bych chtěl slyšet už na základní škole

V průběhu života se před námi objeví řada AHA momentů, které bourají naše dosavadní přesvědčení o tom, jak vše okolo funguje. Ne všechno nám řeknou ve škole. Umíme možná dobře česky nebo slušně něco spočítat, ale jak přesně funguje život, jak se chovat k druhým a sami k sobě, jak funguje myšlení, to nám tam nikdo neřekl.

Myšlenky tvoří realitu

Až moc věříme všem svým myšlenkám. Co nás napadne, bereme jako nějakou pravdu, ale jsou to pořád jen myšlenky a my si volíme, čemu budeme věnovat svou pozornost a na co se zaměříme. To je podstatné pro to, jaký náš život bude, protože když budeme stále myslet na to, co nechceme, budeme se díky tomu cítit špatně a stane se to naší životní mantrou. Myslíme-li často na chudobu, budeme chudí. Myslíme-li často na to, co nám kdo provedl, prožíváme takovou událost znovu a znovu ve své mysli.

Jaký život si chceme vytvořit? Kolik prostoru dostává v našich myšlenkách?

Jsi dost dobrý

Mnoho lidí o sobě smýšlí negativně a pochybují o svých kvalitách. My ale nemusíme někým být a něco speciálního umět, abychom byli dost dobří. Jsme skvělí sami o sobě. Nemusíme nikomu nic dokazovat a nemusíme čekat, až nás někdo ocení a bude nás chválit. Učme se přijmout sebe, své kvality, svoje tělo, svůj život. Podstatné je, abychom byli dost dobří sami pro sebe. Jsme tady pro svou vlastní zkušenost, tak se nepoměřujme stále s ostatními.

Umíš si stoupnout před zrcadlo a říct: “Miluji tě takového, jaký jsi”?

Štěstí je volba

Budu šťastný až…. nastane něco v budoucnu. Štěstí je vnitřní stav, který se dá trénovat. Vychází ze způsobu našeho myšlení. Mezi bohatstvím, úspěchem a štěstím rozhodně není žádné rovnítko. Věci nám nepřinesou štěstí, možná nám dají krátkodobou radost. Potřebujeme mít radost z vlastního života. Je jedno, co děláme, podstatné je, že nás to samo o sobě naplňuje.

Uvědomuješ, že pocit štěstí máš v sobě a tvoříš si ho bez ohledu na vnější okolnosti?

Názory druhých jsou jen názory

Lidé o nás budou říkat různé věci. Podstatné je, zda tomu, co říkají, věříme, a stává se to tedy naší realitou nebo ne. Můžeme být tím nejlaskavějším člověkem a stejně se najdou tací, kteří se nám budou vysmívat nebo se o nás nehezky vyjádří. Neberme si to osobně. Lidé vyjadřují jen svůj názor, který je zkreslený jejich samotným viděním světa a přesvědčeními.

Jak moc bereš vážně, co o tobě říkají druzí?

Každý den je krásně, jenom počasí se mění

Máme tendence posuzovat situace a rozdělujeme je na špatné a dobré. Ve skutečnosti je to ale jen náš vlastní postoj, který rozhoduje, co je dobré a co špatné. Události jsou neutrální a až my jim dáme tu nálepku. Vše je určitá zkušenost, ze které si můžeme něco odnést. Můžeme vše považovat za přínosné a ptát se, co z toho můžeme odnést.

Ano, někdy jsou to tvrdé lekce, ale nejsou tu právě od toho, aby z nás udělali silnějšího člověka?

Petr Havránek